Рекреативни дан
СЕП 2023
23
12:00
Ниш
Мултифункционални центар „Малча"

У оквиру овог програма демонстрирају се све спортско-рекреативне активности које се примењују у току осталих акција савеза. Поред грађана, укључени су и представници свих Нишких медија, представници клубова и спортских друштава који сарађују са савезом, познате јавне личности града из области спорта, политике, привреде и културе, као и целокупно грађанство.