Олимпијски час
СЕП 2019
27
12:00
Београд
Програм Олимпијски час је конципиран кроз низ образовних интерактивних радионица, а главни циљ је едукација деце о олимпијским вредностима: радост игре, фер плеј, поштовање, изузетност, и јединство духа, тела и ума. Свака вредност се учи кроз причу, дијалог и вежбу. Учесници имају прилику да кроз различите активности као што су Олимпијско игралиште, Трибина са спортистом, Олимпијска прича и Олимпијско вежбање стекну знања о историји Олимпијских игара, олимпијским симболима и спортовима, као и знаменитим спортистима - олимпијским херојима данашњице.